заповеди

 

Заповед № РД-18-К-32/26.08.2023 г.  

Заповед № РД-42/15.03.2024 г.
  29.03.2024 г.  16:00 часа

Заповед 
№РД-18-К-9/28.03.2024 г.  28.03.2024 г. 14:00 часа

Заповед №РД-58/03.07.2023 г.   05.07.2023 г. 10:48 часа

Заповед №РД-18-К-8/16.06.2023 г.    22.06.2023 г. 13:45 часа

Заповед №РД-18-К-7/12.05.2023 г. за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние  19.05.2023 г. 09:32 часа

График за проверка на техническото и експлотационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях за периода 05.06.2023 г. до 26.06.2023 г.  19.05.2023 г. 09:32 часа

Заповед №РД-18-К-5/20.03.2023 г. относно определявне на пожароопасен сезон 2023 г.  29.03.2023 г. 16:28 часа

Заповед №РД-100/11.07.2022 г. относно отмяна Заповед №167/04.05.2022г. на кмета на Община Бяла Слатина

Заповед № РД-18-К-28/ 15.06.2022 г. относно осъществяване на контрол по изпълнението на Наредбата за водно-спасителната дейност и обезопасяването на водните площи  15.06.2022 г.  17:14 часа

Заповед № РД-18-К-25/05.05.2022 г. относно проверка на язовирите в област Враца  11.05.2022 г. 14:25 часа

Заповед № РД-18-К-23/06.04.2022 г., относно определяне на пожароопасен сезон 2022 г.    08.04.2022 г.  9:20 часа

Заповед № РД-18-ДС-4/17.01.2022 г.   18.01.2022 г. 15:34 часа

Заповед № РД-18-ДС-3/14.01.2022 г.   14.01.2022 г. 16:53 часа

Заповед № РД-18-К-29/18.10.2021 г.   19.10.2021 г. 10:02 часа

Заповед № РД-18-К-20/21.06.2021 г.   25.06.2021 г. 16:41 часа

Заповед № РД-18-К-15/15.06.2021 г.   18.06.2021 г. 09:46 часа

Заповед № РД-18-К-1/31.03.2021 г., относно определяне на пожароопасен сезон 2021   02.04.2021 г. 12:52 часа

Заповед № РД-18-К-28/20.10.2020 г. относно зимна подготовка на област Враца, сезон 2020-2021  21.10.2020 г.  10:12 часа

Заповед № РД-18-К-22/02.09.2020 г. относно проверка на речни участъци   08.09.2020 г. 15:05 часа

Заповед № РД-18-К-14/02.06.2020 г. относно проверка на язовирите в област Враца 02.06.2020 г. 14:15 часа

Заповед № РД-18-К-13/14.04.2020 г. относно определяне на пожароопасен сезон 2020 г. 21.04.2020 г. 11:16 часа

Заповед № РД-18-ДС-74/09.09.2019 г.  относно безвъзмездно позлване 09.09.2019 г. 15:06 часа

Заповед № РД-18-ДС-73/09.09.2019 г.  относно безвъзмездно позлване 09.09.2019 г. 15:06 часа

Заповед № РД-18-ДС-72/09.09.2019 г.  относно безвъзмездно позлване 09.09.2019 г. 15:06 часа

Заповед № РД-18-К-7/06.06.2019 г.  относно проверка на плувните басейни в област Враца 10.06.2019 г. 11:00 часа

Заповед № РД-18-К-6/05.06.2019 г.  относно проверка на язовирите в област Враца 10.06.2019 г. 11:00 часа

График за проверка на язовирите в област Враца 2019

Заповед № РД-18-К-4/17.05.2019 г.  относно състав на работна група за класифициране на язовирите 21.05.2019 г. 16:38 часа

Заповед № РД-18-К-3/04.04.2019 г. относно определяне на пожароопасен сезон 2019 05.04.2019 г. 17:02 часа

Заповед № РД-18-ДС-8/04.02.2019 г. относно предоставяне под наем на имот - Държавна собственост 04.02.2019 г.

Заповед № РД-18-ДС-7/04.02.2019 г. относно предоставяне под наем на имот - Държавна собственост 04.02.2019 г.

Заповед № РД-18-К-24 от 03.10.18 г. относно подготовката за Зимен сезон 2018-2019 г.

ЗАПОВЕД №РД–18-К-12 / 04.06.2018 г. относно водноспасителна профилактика 2018 г.

ЗАПОВЕД №РД-18-К-11/09.05.2018 г. относно проверка на язовирите

ЗАПОВЕД №РД-18-К-10/09.05.2018 г. относно проверка на речните корита

ЗАПОВЕД №РД-18-К-9/24.04.2018 г. относно определяне на пожароопасен сезон

ЗАПОВЕД №РД-18-К-10/03.07.2017 г.

ЗАПОВЕД № РД - 53 /19.06.2017 г. - Обход на плувни басейни и брегови ивици на реки 

ЗАПОВЕД № РД-18-К-9/10.05.2017Г. ЗА ПРОВЕРКА НА ВСИЧКИ ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

ЗАПОВЕД №РД-18-РР-5/20.04.2017 г.

ЗАПОВЕД №РД-18-РР-4/05.04.2017 г.

ЗАПОВЕД №РД-18-К-8/04.04.2017 г.

ЗАПОВЕД №РД-18-РР-3/28.03.2017 г.

ЗАПОВЕД №РД-18-К-6/22.03.2017 г.

ЗАПОВЕД №РД-18-К-4/24.02.2017 г.

ЗАПОВЕД №РД-19/21.02.2017 г.

ЗАПОВЕД №РД-18-ДС-11/26.01.2017 г.

ЗАПОВЕД №РД-18-К-1/06.01.2017 г.

ЗАПОВЕД №РД-18-К/15.11.2016 г.

ЗАПОВЕД №РД-18-РР-18/24.10.2016 г.

ЗАПОВЕД №РД-18-РР-17/24.10.2016 г.

ЗАПОВЕД №РД-18-РР-13/20.09.2016 г.

ЗАПОВЕД №РД-18-К-14/14.10.2016 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-К-12/13.09.2016 г. за определяне състава на Междуведомствена комисия

ЗАПОВЕД № РД-60/13.06.2016 г.  за определяне състав на Областен съвет по сигурност

ЗАПОВЕД № РД-18-К-7/01.06.2016 г. - Обход на плувни басейни и брегови ивици на реки

ЗАПОВЕД № РД-18-К-6/04.05.2016 г. проверка на язовири и речни корита

ЗАПОВЕД № РД-18-К-4/07.04.2016 г. защита от вредното въздействие на водите

ЗАПОВЕД № РД-18-К-3/06.04.2016 г. за осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии за Област Враца

ЗАПОВЕД № РД-18-К-2/19.02.206 г. за определяне състава на Постоянната комисия по заетост към ОСР

ЗАПОВЕД № РД-18-К-1/28.01.2016 г.

ЗАПОВЕД № РД-2-18.01.2016 г. за определяне състава на ОСС

ЗАПОВЕД № РД-18-К32/09.11.2015 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-К29/04.09.2015 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-РР22/13.11.2015 г. за определяне на състава на ОСЕЕ

ЗАПОВЕД № РД-18-РР21/13.11.2015 г. за определяне на състава на ОСТ

ЗАПОВЕД № РД-18-ДС-67/29.09.2015 Г.

ЗАПОВЕД № РД-18-К28/31.08.2015 Г.

ЗАПОВЕД № РД-18-К26/31.08.2015 Г.

ЗАПОВЕД № РД-18-К21/12.05.2015 г.

ЗАПОВЕД №РД-18-РР13/24.04.2015 Г.

ЗАПОВЕД №РД-18-РР6/27.02.2015 Г.

ЗАПОВЕД ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН 2015 Г.

ЗАПОВЕД МЕРКИ ОЕК - туларемия - РД-18-К13/24.03.2015 г.

КРИТИЧНИ ТОЧКИ ПО Р. ИСКЪР - ЗАПОВЕД №РД-18-К12/18.03.2015 г.

ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ - ЗАПОВЕД №РД-18-К11/10.03.2015 г.

ПРОВЕРКА НА ВОДНИТЕ ОБЕКТИ - ЗАПОВЕД №РД-18-К10/24.02.2015 г.

КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ НА ГРАЖДАНИ – ЗАПОВЕД № РД-18-К3/13.02.2015 г.

КОМИСИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ – ЗАПОВЕД № РД-37/13.02.2015 г.

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ - ЗАПОВЕД №РД-18-РР3/13.02.2015 г.

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД - ЗАПОВЕД №РД-18-К6/13.02.2015 г.

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - ЗАПОВЕД №РД-18-РР2/13.02.2015 г.

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ - ЗАПОВЕД №РД-35/13.02.2015 г.

ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ – ЗАПОВЕД №РД-18-ДС17/05.02.2015 г.

ПОМЕЩЕНИЕ ДОИ – ЗАПОВЕД № РД-30/04.02.2015 г.

РЕГИСТЪР ДОИ - ЗАПОВЕД № РД-29/04.02.2015 г.

ВХОДЯЩА И ИЗХОДЯЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ЗАПОВЕД № РД-20/22.01.2015 г.

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - ЗАПОВЕД №РД-18-РР21/29.12.2014  г.

ЗВЕНО НА МО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СИР - ЗАПОВЕД №РД-18-К39/16.12.2014 г.

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ППК КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ООСППК - ЗАПОВЕД №РД-18-К38/15.12.2014 г.

ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСРСУ - ЗАПОВЕД №РД-18-РР20/12.12.2014 г.

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ - ЗАПОВЕД №РД-18-РР19/12.12.2014 г.

ЗВЕНО ЗА МО НА ОСР - ЗАПОВЕД №РД-18-РР18/12.12.2014 г.

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ППК - ЗАПОВЕД №РД-18-К34/11.12.2014 г.

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО  - ЗАПОВЕД №РД-18-К32/11.12.2014 г.

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ - ЗАПОВЕД №РД-158/11.12.2014 г.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОСР - ЗАПОВЕД №РД-18-К31/11.12.2014 г.