заместник областен управител

 
 Йордан Димитров
 Заместник областен управител
 
  +359 92 66 66 83
phone 
   гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ №1
  obl-vr@vratsa.government.bg 

 


ПРИЕМЕН ДЕН:

 

     Всеки трети понеделник от месеца от 13:00 ч. до 16:00 ч. Записването сe извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. на телефон 092/661429 и на гише „Административно обслужване” в сградата на Областна администрация - Враца, като се попълва Информационен лист по образец, съдържащ следната информация:

- Трите имена на лицето, желаещо среща;
- Адрес и телефон за обратна връзка;
- Кратко изложение на проблема

ПРАВОМОЩИЯ:

   Подпомага областния управител при управление на:

- човешките и финансови ресурси

- административно обслужване

- деловодство

- координация на областната администрация с общините

    Подпомага областния управител при осъществяване на неговите правомощия в областите на политика по:

-управление на държавната собственост

- строителство

- транспорт

- инвестиционни проекти и регионално развитие

- концесии и обществени поръчки 

- защита на населението при бедствия

-отбрана

- безопасност на движението

- енергийна ефективност

- международни отношения и проекти

- планове, политика по обществен ред

-превенция и противодействие на корупцията

- политика по интеграция на етническите малцинства

- демографско развитие

- неправителствени организации

- управление на проекти по национални програми за заетост и хора с увреждания

- култура

- екология

- околна среда

- спорт

- туризъм

- младежки дейности
като за целта осъществява връзки и координация с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта в съответната сфера.