ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОСР Заповеди

Заповед РД-18-К-3 от 30.01.2024 г.      31.01.2024 г.  11:00 часа

Заповед № РД-18-К-34/31.08.2022 г.
    31.08.2022 г. 15:32 часа

Заповед № РД-18-К-17/09.02.2022 г.    09.02.2022 г. 14:50 часа

Заповед № РД-18-К-13/08.02.2022 г.    09.02.2022 г. 14:30 часа

Заповед № РД-18-К-11/11.06.2021 г.    15.06.2021 г. 10:32 часа

Заповед № РД-18-К-23/15.09.2020 г.    16.09.2020 г. 14:52 часа

Заповед № РД-18-К-16/04.08.2017 г.