Областна комисия по безопасност на движението по пътищата - Заповеди за състав

Заповед № РД-18-К-16/29.08.2023 г.    13.09.2023 г. 16:08 часа

Заповед № РД-18-К-37/01.09.2022 г.    27.09.2022 г. 11:38 часа

Заповед № РД-18-К-8/04.02.2022 г.      07.02.2022 г. 14:45 часа

Заповед № РД-18-К-33/09.12.2021 г.    10.12.2021 г. 16:15 часа

Заповед № РД-18-К-26/07.09.2021 г.    13.09.2021 г. 14:50 часа

Заповед № РД-18-К-16/15.06.2021 г.    16.06.2021 г. 13:31 часа

Заповед № РД-18-К-29/02.12.2020 г.    07.12.2020 г. 10:11 часа

Заповед № РД-18-К-9/22.08.2019 г.

Заповед № РД-18-К-2/28.03.2019 г.      28.03.2019 г. 16:23 часа

Заповед № РД-18-К-24/03.10.2017 г.