ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП - ВРАЦА ПРОВЕДЕНО НА 16.02.2024 г.   16.02.2024 г. 15:30 часа

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП - ВРАЦА ПРОВЕДЕНО НА 29.03.2024 г.
   29.03.2024 г. 10:30 часа

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП - ВРАЦА ПРОВЕДЕНО НА 21.12.2023 г.
   28.12.2023 г. 10:30 часа

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП - ВРАЦА ПРОВЕДЕНО НА 27.09.2023 г. 
  04.10.2023 г. 11:30 часа

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП - ВРАЦА ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2023 г.   04.08.2023 г. 10:24 часа

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП - ВРАЦА ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2023 г.   14.04.2023 г. 09:23 часа

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП - ВРАЦА ПРОВЕДЕНО НА 16.12.2022 г.   21.12.2022 г. 14:13 часа

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП - ВРАЦА ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2022 г.   06.10.2022 г. 10:45 часа

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП - ВРАЦА ПРОВЕДЕНО НА 24.06.2022 г.   30.06.2022 г. 15:45 часа

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП - ВРАЦА ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2022 г.   19.04.2022 г. 13:39 часа

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП - ВРАЦА ПРОВЕДЕНО НА 01.10.2021 г.   06.09.2021 г. 12:45 часа

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ OT 28.04.2021 г.  19.05.2021 г. 16:31 часа

ПРОТОКОЛ №ОКБДП-20-2-ВР/30.09.2020 г.   05.10.2020 г. 10:11 часа

ПРОТОКОЛ №ОКБДП-20-1-ВР/25.06.2020 г.   05.08.2020 г. 16:45 часа

ПРОТОКОЛ №ОКБДП-19-2-ВР/19.09.2019 г.   25.02.2020 г. 10:15 часа

ПРОТОКОЛ №ОКБДП-19-3-ВР/19.12.2019 г.   21.01.2020 г. 11:30 часа

ПРОТОКОЛ №ОКБДП-19-1-ВР/21.02.2019 г .   28.03.2019 г. 16:50 часа