Областна комисия по безопасност на движението по пътищата - ПЛАН ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА

Образец 5.0 годишна областна план-програма по БДП за 2021 г. 30.12.2020 г. 15:21 часа

План-програма за дейноста на ОКБДП 2020    28.04.2020 г. 13:15 часа

ПЛАН ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОКБДП 2019  11.06.2019 г. 11:03 часа