Областна комисия по безопасност на движението по пътищата - ГОДИШНИ ДОКЛАДИ

Годишна областна план-програма по БДП 2023 г. 23.02.2023 г. 11:10 часа

Годишен областен доклад за 2022 г. по БДП 23.02.2023 г. 11:10 часа

Образец 6.0 Годишен областен доклад за 2021 г. по БДП   19.04.2022 г. 12:06 часа

Образец 6.0 Годишен областен доклад за 2020 г. по БДП   29.04.2021 г. 11:55 часа

Годишен Доклад за дейността на ОКБДП 2019    28.04.2020 г. 13:15 часа

ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА ОКБДП 2018  11.06.2019 г. 11:03 часа