Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

ФУНКЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

СЪСТАВ

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

ЗАПОВЕДИ

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯ

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА – Област Враца 2023 г. 01.02.2023 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА 2022 г. - Област Враца 22.02.2022 г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА 2022 г. - Област Враца 21.01.2022 г.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021 – 2027 г.) 28.01.2021 г.

ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021 – 2027 г.) 28.01.2021 г.