Местни избори 2023

РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 29.10.2023 Г.

 

Избори 1   Избори 2

 

Активно избирателно право


Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес

 

Гласуване на избиратели с уврежданияГласуване с бюлетина за общински съветнициГласуване с бюлетина за кмет


 
                                                                                                                                                                                                                                                                      СИМУЛАТОР НА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ


СИМУЛАТОР НА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ


БРОШУРА

И
НТЕРАКТИВНА ЕЛЕКТРОННА БРОШУРА