ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ДОКУМЕНТ КАЧЕНО НА
ИНФОРМАЦИА ПО ЗЕЕ ЗА 2023 г.  06.12.2023 г.  13:00 часа
 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗЕЕ ЗА 2022 г.  17.11.2022 г. 10:32 часа
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСЕЕ 2021 г.  30.11.2021 г. 10:30 часа
 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗЕЕ ЗА 2021 г.  27.10.2021 г. 16:59 часа
 ПРОГРАМА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2014 - 2020 г.   24.01.2020 г. 11:12 часа 
 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗЕЕ ЗА 2020 г.  26.01.2021 г. 16:24 часа
 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗЕЕ ЗА 2019 г.  22.01.2020 г. 14:45 часа
 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗЕЕ ЗА 2018 г.  05.12.2019 г. 14:55 часа
 РЕЗУЛТАТИ ПО НПЕЕМЖС  
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ   

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ