ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПК 2024

Регистър на подадените декларации по чл. 49, ал. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПК през 2024 г.

Входящ
номер

Дата на 
подаване

Служител
име и фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 49, ал. 1 от ЗПК

т. 1

т. 3

т. 2

т. 4

 

1

15.01.2024

Поля Равнополска

Специалист

   

встъпителна

   

2

06.03.2024

Мая Маринова

Главен експерт

   

Встъпителна

   

3

14.03.2024

Мартин Ценьов

Юрисконсулт

   

встъпителна

   

4

08.05.2024

Владислав Иванов

Специалист

   

Ежегодна

   

6

08.05.2024

Евгения Илиева

Главен експерт

   

Ежегодна

   

8

08.05.2024

Малина Иванова

Главен експерт

   

Ежегодна

   

10

08.05.2024

Върбинка Борисова

Директор АКРРДС

   

Ежегодна

   

12

10.05.2024

Любомир Маринков

Главен експерт

   

Ежегодна

   

14

10.05.2024

Илиян Влаховски

Главен експерт

   

Ежегодна

   

16

10.05.2024

Красимира Маринова

Главен експерт

   

Ежегодна

   

18

10.05.2024

Стефан Стефанов

Главен експерт

   

Ежегодна

   

20

10.05.2024

Евгения Кръстева

Директор АПОФУС

   

Ежегодна

   

22

10.05.2024

Росица Александрова

Старши счетоводител

   

Ежегодна

   

24

10.05.2024

Мая Маринова

Главен експерт

   

Ежегодна

   

26

13.05.2024

Силвия Пелова

Главен експерт

   

Ежегодна

   

28

13.05.2024

Албена Кисьова

Главен експерт

   

Ежегодна

   

30

13.05.2024

Ваня Дамянова

Главен експерт

   

Ежегодна

   

32

13.05.2024

Нели Л.Ценова

Младши експерт

   

Ежегодна

   

34

13.05.2024

Людмил Симеонов

Младши експерт

   

Ежегодна

   

36

13.05.2024

Мария Христова

Старши експерт

   

Ежегодна

   

38

13.05.2024

Александър Александров

Главен експерт

   

Ежегодна

   

40

14.05.2024

Горан Златков

Главен юрисконсулт

   

Ежегодна

   

42

14.05.2024

Силвия Яньовска

Главен счетоводител

   

Заключителна

   

44

14.05.2024

Поля Равнополска

Специалист

 

 

Ежегодна

 

 

46

14.05.2024

Нели В. Ценова

Главен експерт

 

 

Ежегодна

   

 

Забележка:

 

1. Декларациите на служителите от Областна администрация – Враца са подадени пред органа по назначаване – областен управител на област Враца и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

 

2. През 2024 г. декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 2 са подадени в срок от всички служители.