Цели на администрацията

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2024 г.     28.02.2024 г. 14:00 часа

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2023 г.
     28.02.2024 г. 14:00 часа

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2023 г.
     28.02.2023 г. 10:33 часа

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2022 г.     28.02.2023 г. 10:33 часа

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2022 г.     22.02.2022 г. 13:27 часа

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2021 г.     22.02.2022 г. 13:27 часа

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2021 г.     22.02.2021 г. 13:27 часа

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2020 г.     22.02.2021 г. 13:27 часа

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2019 г.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2018 г.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2017 г.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2016 г.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2015 г.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2015 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ЗА 2014 Г.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА 2014 Г.