АЧС

ЗАПОВЕД № РД11-2303/22.11.2019 г. - Първично възникнал случаи на болестта АЧ при диви свине (с. Големо Бабино, община Криводол)

Списък с броя заклани свине от обекти "заден двор" в 20 км зони - Община Борован

Списък с броя заклани свине от обекти "заден двор" в 20 км зони - Община Бяла Слатина

Списък с броя заклани свине от обекти "заден двор" в 20 км зони - Община Враца

Списък с броя заклани свине от обекти "заден двор" в 20 км зони - Община Криводол

Списък с броя заклани свине от обекти "заден двор" в 20 км зони - Община Мездра

Прессъобщение от проведеното заседание на Областната епизоотична комисия на 23.08.2019 г. 

Насоки на Министерство на здравеопазването относно местата и начините за загробването на умъртвените животни с цел опазване на обществено здраве

Констативен протокол

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животннте

Информация за условията и реда за подпомагане на стопани, предnриели мерки за почистване и дезинфекция

ЗАЯВЛЕНИЕ