ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА „КОЗЛОДУЙ-ОКОЛЧИЦА“ 2024 ГОДИНА

ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА „КОЗЛОДУЙ-ОКОЛЧИЦА“ 2024 ГОДИНА

На проведената пресконференция на 16.05.2024г. в Областна администрация Враца стана ясно, че тази година има изключително голям интерес и ежедневно се увеличава  броят на желаещите да участват в  76-тия НТП По пътя на Ботевата чета „Козлодуй - Околчица“ – 2024 г.

Брифингът беше даден от областния управител Надя Донкинска и заместник областният управител Николай Николов във връзка със стартирането на най-мащабната национална туристическа проява.

Надя Донкинска информира, че общият брой на участниците в похода тази година се очаква да  надхвърли 2000 човека, като Областна администрация – Враца, ще осигури изхранване на 52 ученически групи и ръководители от 18 области на страната с общ брой 1535 човека.

Областният управител подчерта, че екипа на Областна администрация Враца работи по организацията на събитието от месец февруари, като запозна присъстващите журналисти с извършеното до момента. Със заповед е определен екип от служители, които участват в подготовка на дейностите, организацията и провеждането на похода. Утвърдени са регламент и програма, които са популяризирани чрез кметовете на 10-те общини, областните управители и регионалните управления на образованието сред широката общественост в цялата страна.

Проведена е обща работна среща, както и индивидуални срещи с всички заинтересовани страни, които са ангажирани в организацията и има уверения от тяхна страна за готовността относно похода. Осъществен е обхода на пътя, и има поет ангажимент от кметовете за посрещане на походниците, за съдействие за почистване при необходимост и премахване на нерегламентираните сметища.

Към настоящия момент са раздадени палатки и спални чували по предоставените заявки.

Проведени са обществените поръчки по всички нормативни изисквания и са сключени договори с фирмите относно изхранването на децата, почистване и облагородяване на трасето. Както всяка година, проявата ще бъде обезпечена с медицинско обслужване, с противопожарен автомобил и полицейска охрана, ще бъде осигурено  електрозахранване и водоснабдяване на местата за лагеруване. Към настоящия момент е започнала дейността по почистване на трасето и се извършва дезакаризация и дезинсекция. За всички спомагателни дейности са събрани оферти има организирана културна програма, състезания и са осигурени награди за участниците. Изискани са и се поставят табели по Ботевия път, който има статут на паметник и стопанисването е от редица структури, което е неприемливо предвид, че отговорностите стават неясни и ангажиментът се прехвърля неоправдано на Областна администрация Враца

В заключение, областният управител добави, че е уведомил Министерски съвет за значителния брой туристи тази година, както и непроменения бюджет от 10 години, което  е неприемливо и очаква съдействие от МС, Министерството на туризма, Министерството на културата,  Министерството на образованието, БТС и фирми с които се водят ежедневно разговори.

Г-жа Донкинска благодари за проявения медиен интерес, като отбеляза, че медиите са и коректив за още по-добра организация, защото походът е не само културно-туристическа проява, а и възможност всеки участник да изпита най-силни патриотични чувства и признателност към подвига на Христо Ботев и неговата чета.