ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


В навечерието на  Националния ден на безопасност на движението по пътищата – 29 юни в Областна администрация – Враца се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата с председател Надя Донкинска, областен управител на Враца. 

Дневния ред, по който протече заседанието:

1.Запознаване с пътнотранспортната обстановка в област Враца за второто тримесечие;

2. Изпълнение на мерките за намаляване на пътния травматизъм в област Враца за второто тримесечие на 2024 г., констатации за състоянието на БДП и транспортната обстановка, с цел подобряване на пътната безопасност в участъците с повишен риск от ПТП.

3. Разни: Допълнителни въпроси и мнения от членовете на ОКБДП.

В заседанието участие взе: Стефан Стефанов – главен експерт в Областна администрация Враца, Мария Христова – ст. експерт  в Областна администрация Враца и членове на комисията.

Представител на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Враца инспектор Венцислав Александров  запозна с пътнотранспортната обстановка в област Враца представителите на общинските администрации, на териториалните звена на изпълнителната власт и експерти от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

През второто тримесечие на 2024 г. районните служби при Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението “ Враца (РДПБЗН Враца) са регистрирали общо 40 сигнала свързани с пътната мрежа в област Враца: 11 ПТП с пострадали и загинали, 8 сигнала за премахване на опасни предмети от пътното платно и 21 сигнала за измиване на пътното плато след ПТП.

За степента на изпълнение на заложените в Плана за действие мерки за намаляване на пътния травматизъм за второто тримесечие, които включват периодични проверки за състоянието на пътната маркировка и знаци, реализиране на различни инфраструктурни проекти, осъществяване на постоянен контрол за спазване правилата за движение по пътищата, за което докладваха представителите на общините.

Провеждат се специализирани полицейски операции по метода Широко обхватен контрол с извършване на проверки на всички МПС и водачи, преминаващи по определени участници от РПМ. Във връзка със затварянето на Е79, бяха коментирани обходните маршрути и предстоящия ремонт на редица пътни участъци в областта.

Много от общините от Област Враца подготвят различни мероприятия във връзка с утрешния ден на безопасност на движението на пътищата и намаляване на пътния травматизъм.