ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

На 29.03.2024 г. в Областна администрация – Враца се  проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, на което беше представен Анализ на пътнотранспортната обстановка на територията на област Враца за периода 01.01.2024г. до 26.03.2024 г.

Представител на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Враца  инспектор Светослав Николов  запозна с пътнотранспортната обстановка в област Враца представителите на общинските администрации, на териториалните звена на изпълнителната власт и експерти от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

На територията на ОД на МВР-Враца през първото тримесечие на 2024 г. са регистрирани: 117 ПТП с материални щети, тежки ПТП с 3 бр. убити и 62 бр. ранени граждани

За степента на изпълнение на заложените в Плана за действие мерки за намаляване на пътния травматизъм за първото  тримесечие, които включват периодични проверки за състоянието на пътната маркировка и знаци, реализиране на различни инфраструктурни проекти, осъществяване на постоянен контрол за спазване правилата за движение по пътищата, за което докладваха представителите на общините.

Беше поставен и проблемът за липсата на полигон в гр. Враца, като областният управител Надя Донкинска пое ангажимент да разговаря с кмета на община Враца, Калин Каменов и да бъде разрешен казуса в най-кратки срокове.

Провеждат  се специализирани полицейски операции по метода Широко обхватен контрол с извършване на проверки на всички МПС и водачи, преминаващи по определени участници от РПМ. За констатирани проблеми по пътната мрежа се изготвят сигнални писма до отговорните структури за предприемане на мерки по тяхното отстраняване.