ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ВРЪЧИ ПРИЗА „РАБОТОДАТЕЛ НА 2017“ НА ЦЕНТРОМЕТ АД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Заместник областният управител Мирослав Комитски връчи днес приза „Работодател на 2017“ на Центромет АД за осигуряване на инвестиции в здравословни и безопасни условия на труд. Предприятието е представител на Група Технология на металите – Ангел Балевски холдинг АД с изпълнителен директор инж. Борислав Новкиришки.

„Точно преди осемнадесет години представители на работодателите, синдикатите, Инспекцията по труда и Областна администрация –Враца учредиха Областния съвет по условия на труд. През тези години Съветът се утвърди, като действащ орган, който способства за популяризирането на здравословните и безопасни условия на труд в предприятията на територията на област Враца чрез проведените обучителни семинари, кръгли маси на комитетите и групите по условия на труд“, заяви Мирослав Комитски.

Инж. Новкиришки благодари за указаната чест и за номинацията в конкурса от страна на Търговско-промишлена палата – Враца.

„Дълги години работим по проекти с цел да подобрим условията на труд и средата, в която се трудят нашите служители. Имаме изградена система, напълно отговаряща на новите стандарти и занапред ще се стремим да покриваме всички изисквания за безопасни и здравословни условия на труд. Нашите служители са най-ценният капитал и ние, като коректен работодател, създаваме най-добрите условия за тяхната работа“, категоричен беше при получаването на наградата Борислав Новкиришки.

Областният съвет по условия на труд на свое редовно заседание, проведено на 19 май тази година учреди годишен конкурс за работодатели, инвестирали в безопасни условия на труд в предприятията от област Враца. Категориите, в които бяха подавани номинации са „Инвестиции в подобряването на работната среда, с цел опазване живота, здравето и работоспособността на работниците и служителите“, „Обучение на персонала за познаване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд“ и „Въведена иновация в подобряването на условията на труд“.