ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

Заместник областният управител Мирослав Комитски проведе днес редовно заседание на Областния съвет за развитие на област Враца. На него присъстваха кметове на общини и председатели на общинските съвети в областта, представителите на работодателските и неправителствените организации, началникът на Регионалното управление на образованието – Враца и управителят на Областно пътно управление. В хода на заседанието беше обсъдено състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на областта и предвидените дейности от Агенция пътна инфраструктура за 2018 г.

„Извършени са дейности по текущ ремонт и поддържане на пътищата в общините Мездра, Оряхово, Козлодуй, Роман и Хайредин. Продължава рехабилитацията на участъка от третокласен път 101 на територията на град Враца. С цел намаляване на пътнотранспортните произшествия при кръговото движение на обхода на града, се извършват дейности по изграждане на осветителна инсталация“, обобщи Веселин Николов, управител на Областно пътно управление – Враца. В момента се извършва рехабилитация на пътя за пещера „Леденика“ в градската част. За пролетта са отложени дейностите, които технологично не могат да се извършат през зимния сезон. Той увери, че ремонтът на пътя „Враца – пещера „Леденика“ ще приключи в договорения 18-месечен срок. „В плана на дейностите за 2018 година са заложени ремонти на участъци от републиканската пътна мрежа Криводол – Ракево и Гложене – Бутан – Хайредин, до разклона за Манастирище“, категоричен беше Веселин Николов.

В хода на заседанието бяха отчетени отлични резултати по напредъка на Националната програма за енергийна ефективност, където област Враца се нарежда в челната десятка. Общият брой на санираните сгради в област Враца са 36, а броят на регистрираните сдружения на собствениците е 210.

Началникът на Регионалното управление на образованието – Враца Галина Евденова информира присъстващите за постигнатите резултати от прилагането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в област Враца. По данни на Министерство на образованието и науката, в област Враца са създадени и работят 41 екипи за обхват, които са посетили 4046 ученици.

„Със задоволство искам да споделя с Вас отличната съвместна дейност на екипите. Като доказателство за това, област Враца е на трето място в страната по върнати в клас ученици“, заяви Галина Евденова. Тя допълни още, че от няколко години активно се работи в посока за модернизирането на системата на дуалното образование и обучение, което се е доказало в редица европейски страни и там, където се прилага успешно, младежката безработица е една от най-ниските. Галина Евденова представи реализацията на проект с национално и стратегическо значение.

„Екипът на проекта „Учене чрез практика“ по Транснационална програма „Дунав“ е натоварен с огромната отговорност да изготви Национална стратегия за дуалното обучение“, сподели Галина Евденова. Проектът се реализира в партньорството на 24 организации от девет държави. Българските представители в международния проект са от област Враца - РУО – Враца и Търговско-промишлена палата – Враца.

Представителите на трите общини, реализиращи Национална програма „Работа“ оцениха социалните ефекти и ползите от изпълнението й. „Важно е за всички нас, от малките общини, че програмата осигурява заетост на трайно безработни лица и ги мотивира за възобновяване на трудовите им навици“, заяви заместник – кметът на община Борован. Национална програма "Работа" стартира пилотно в общините Борован, Криводол и Хайредин, които са с равнище на безработица над средното за областта. Назначените по програмата са общо 275 лица, като 136 са наети в община Хайредин, 76 в община Криводол и 63 в община Борован.

В края на заседанието, заместник областният управител Мирослав Комитски отчете реализацията на седемте публичните събития по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2017 г., организирани от Областна администрация – Враца.

„Над 1100 участници в публичните срещи бяха запознати с ключовите послания и приоритети на Българското Европредседателство, както и ползите за област Враца от десетгодишното членство“, каза заместник областният управител Мирослав Комитски. В трите общини Бяла Слатина, Оряхово и Козлодуй бяха проведени форуми за развитието на региона, а в представените спектакли, с много желание, изключителен талант и режисьорски усет, деца и самодейци от читалищата пресъздадоха културното ни многообразие, българските песни, танци и любовта към фолклора. Децата от град Криводол станаха посланици на идеята „Европа започва с България“, а с опознавателната игра „Аз вече познавам Европейския съюз“, децата от с. Челопек показаха страната, която обичат, като една проевропейска България, имаща своя огромен принос към културно-историческото наследство на Европа.

„Изказвам огромната си благодарност към всички кметове и читалищни дейци, които бяха домакини и партнираха при провеждането на събитията“, заяви в края на заседанието заместник областният управител.