ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА

Заместник областният управител Мирослав Комитски председателства днес заседанието на Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия в област Враца. На срещата присъстваха областният управител на област Монтана Росен Белчев и Албена Георгиева, областен управител на област Видин, директорите на областните пътни управления на двете области, както и представители на общините, ръководители и служители на териториалните звена на изпълнителната власт и дружествата на територията на областта.

„Целта на днешното заседание е да направим преглед на готовността на общините и институциите за предстоящия зимен период относно създадената организация, наличната техника и готовността за действия при усложнена зимна обстановка, както и подготовка за адекватни реакции и действия при възникване на извънредни ситуации“ отбеляза в началото на заседанието Мирослав Комитски.

Всички общини на територията на област Враца докладваха готовността си за зимен сезон 2017/2018. С пет нови снегопочистващи машини разполага Общинско предприятие „Чистота“ – Враца, което ще поддържа пътната мрежа в града. В населените места са на разположение достатъчни количества сол и пясък. При необходимост ще бъде използвана и техниката на земеделските производители, допълниха от Община Враца. „Пътстройинженеринг“ АД ще извършва почистване на общинската пътна мрежа и на част от населените места.

Областно пътно управление – Враца има сключен договор със сдружение „ПИМ - Т“ за поддържане на 677.900 км републиканската пътна мрежа в област Враца. Налични са 135 броя машини, 6 броя влекачи и 4 броя роторни снегорини, както и 11 000 т пясък и 3 000 т сол. Създадена е и се поддържа денонощна връзка за обмен на информация и докладване на обстановката с РД ПБЗН – Враца и сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Враца.

Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР - Враца изпълнява план за действие при усложнена пътна обстановка, като при снегонавявания на критични участъци от пътната мрежа, те ще бъдат затваряни за почистване, а автомобилите ще бъдат пренасочвани по обходни маршрути. „Така гарантираме сигурността на водачите, намаляваме риска от пътнотранспортни произшествия и същевременно, фирмата ще почисти пътния участък“, допълни още Иван Коцев, началник Сектор „Пътна полиция“.

Областните управители на област Видин и област Монтана изразиха воля и готовност да обединят усилията си с Област Враца в случай на усложнена зимна обстановка и подчертаха значението на координацията между администрациите, с цел своевременно реагиране и оказване на съдействие при бедствена ситуация.

„Благодаря за съвместната среща. Смятам, че заедно можем да създадем по-добра координация в действията на институциите и при необходимост, техника и служители ще бъдат пренасочени от една в друга област на Северозападна България“, категоричен беше Росен Белчев.

Областният управител на област Видин Албена Георгиева допълни от своя страна, че в една сложна зимна обстановка, най-важни са синхронизираните действия на областните щабове. „Изключително е важна координацията на действия между трите области. Ние поддържаме постоянен обмен на информация за състоянието на републиканската пътна мрежа с цел предприемане на своевременни действия при възникване на извънредна ситуация“, заяви областният управител на област Видин.

Готовност за подпомагане действията на областните щабове на Видин, Враца и Монтана има и ВФ 54 990 – Враца.

„Военното формирование поддържа готовност да оказва помощ на населението в случай на бедствие, като разполагаме с високопроходима техника и след решение на Министъра на отбраната, може да бъде включена в кризисни ситуации“, потвърди майор Симеон Цеков.

В края на заседанието, заместник областният управител Мирослав Комитски благодари на областните управители, на кметовете на общини и на институциите за създадената организация за предстоящия зимен сезон. „Най-важната цел е да запазим живота и здравето на хората, така, че нека бъдем бдителни и да не подценяваме ситуациите, за да реагираме адекватно“, допълни в заключение заместник областният управител.