ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ


Заместник областният управител Мирослав Комитски председателства заседание на Областната епизоотична комисия. На срещата бяха обсъдени превантивните мерки за недопускане на разпространението на болестта Туларемия сред населението. Сформирането на Комисия е по повод регистрираните 14 случая на заболеваемост в различни области на страната – София област и София град, Бургас, Хасково, Стара Загора и Симеоновград.

В тази връзка, Министерство на здравеопазването е провело заседание на Националния координационен съвет за управление на Националната програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората, на което са изготвени инструкции и предписания за диагностика и проучване на случаите на Туларемия.

На срещата в Областна администрация – Враца, д-р Даниела Гъркова от Регионална здравна инспекция запозна с епизотичната обстановка в област Враца. По думите й, няма наличие на Туларемия на територията на областта. Д-р Гъргова даде ясни насоки за симптоматиката и диагностицирането на болестта. Тя уточни, че източници на инфекция в природата са над 100 вида гризачи, но се среща и при хищници и някои ловни птици.

Областната епизоотична комисия взе единодушно решение за предприемане на превантивни мерки, като се акцентира на здравната просвета сред населението на общините в областта.

Областния управител на област Враца Малина Николова издаде заповед за сформиране на общинските епизоотични комисии и набелязване на мерки за здравна превенция. При съмнения за Туларемия, всички отговорни институции следва да предприемат съответните действия, съгласно Инструкцията на националната референтна лаборатория по особено опасни бактериални инфекции към Националния център по заразни и паразитни болести.

 

 

 

Надя Гетова

Експерт „Връзки с обществеността и протокол“