ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ОТКРИ ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 15-ТАТА ГОДИШНИНА ОТ ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА ДЕНЯ НА РЕКА ДУНАВ

Заместник областният управител Мирослав Комитски откри организираната от Областна администрация – Враца конференция, посветена на 15-тата годишнина от отбелязването на Деня на река Дунав и празник на един от най-големите интернационални речни басейни в света.

„Областите от Северозапада, граничещи с река Дунав – Видин, Враца, Монтана и Плевен имат идентични проблеми, предизвикателства и възможности, които са основа за обществен дебат и интегрирано стратегическо планиране за ефективно използване на ресурсите и потенциала на реката, преминаваща през 10 държави“, отбеляза при откриването на срещата Мирослав Комитски.

Участници в събитието са членовете на Регионалния съвет на Северозападен район за планиране и представители на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, както и на оператора на обособената територия – „ВиК“ ООД – Враца, кметове на общини, представители на общинските съвети и работодателски организации. Гост-лектори на конференцията са Галя Бърдарска от Сдружение “Глобално партньорство по водите – България“ и екоекспертът Милен Димитров. Те представиха обществено значими теми и проблеми за разрешаване в областите от Северозападен район за планиране. Първата тема е свързана с влиянието на климатичните промени, използването на земята и водопотреблението върху водните ресурси в Дунавския басейн. Природните системи за пречистване на води, проблемите с качеството на питейните води и добрите практики за пречистване в България са другите две значими теми, които са представени на конференцията.

В много от общините на територията на петте области от Северозапада са изградени модерни пречиствателни станции за отпадни води. Разрешаването на проблеми, касаещи утайките от пречистване на води и добрите практики за повторното им използване представи Милен Димитров, експерт по екология и опазване на околната среда.

Конференцията завърши с дискусия по разглежданите теми.