ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ОТКРИ ДНЕС ПЪРВОТО РАБОТНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА

Заместник областният управител Мирослав Комитски откри днес първото работно заседание на Комисията за изготвяне на областната здравна карта. Заседанието се провежда в изпълнение на Заповед № РД-02-58/19.02.2018 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, съгласно която е назначена Комисия за изготвянето на областна здравна карта. В състава на Комисията се включват областният управител, който е и председател на комисията, двама представители на Регионалната здравна инспекция, двама представители на Районната здравноосигурителна каса, двама представители на Районната колегия на Българския лекарски съюз, един представител на Районната колегия на Българския зъболекарски съюз, един представител на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите и по един представител на всяка община от областта. Разработването на Областна здравна карта, респективно на Национална здравна карта, законово е регламентирано в Закона за лечебните заведения и в нея се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.

„Целта е да бъде намерен оптималния вариант за качествено и навременно здравно обслужване на хората, именно заради което на днешната среща са поканени и директорите на лечебни заведения на територията на област Враца. Стремежът ни е да запазим в структурно отношение сегашното състояние на лечебните заведения и центровете на територията на областта“, заяви в началото на срещата заместник областният управител и допълни, че картата се изготвя по образец и съгласно утвърдена със Заповед на министъра на здравеопазването методика.

„Методиката съдържа синтезирана аналитична информация за демографско-здравната характеристика на областта, състоянието и тенденциите в развитието на системата за здравеопазване в област Враца, a cъщo и oцeнкa нa пoтpeбнocтитe oт cпeшнa, пъpвичнa и cпeциaлизиpaнa извънбoлничнa и бoлничнa пoмoщ. В следващата една седмица ни предстои много и отговорна работа, с ясно поети ангажименти на всеки един от нас, тъй като съгласно Заповедта, с която членовете на Комисията са запознати, Областната здравна карта на област Враца трябва да бъде изработена и представена в десет дневен  срок в Министерството на здравеопазването“, категоричен беше Мирослав Комитски.

„Убеден съм, че изразените на срещата становища ще подпомогнат вземането на правилните решения в интерес на всички участници в системата. По този начин потвърждаваме волята да се работи и да се вземат решения в резултат на широк консенсус и обсъждане на всички възможни гледни точки. Необходимо е да се работи експедитивно и в много добра комуникация“, каза още той.

По предложение на заместник областния управител Мирослав Комитски, следващото заседание на комисията за обсъждане, коментари, разисквания и предложения по проекта на Областната здравна карта ще се проведе на 27.02.2018 г. от 14.00 часа.

Окончателно Областната здравна карта ще бъде приета на заседание на 01.03.2018 г.