Тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението

Тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението

На 1 април в 11.00 ч. ще се извърши тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия, аварии и въздушна опасност.

  Тестът включва задействане на сирени и излъчване на гласови съобщения и звукови сигнали.

  Проверки на техническата изправност на системата се извършват два пъти годишно през месеците април и октомври.