СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ  В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

    На 31.08.2023 г., в Министерството на здравеопазването областният управител Надя Донкинска проведе среща относно казуса в МБАЛ“ Христо Ботев“ Враца, с проф. д-р Христо Хинков, министър на здравеопазването, заместник- министър доц. Михайл Околийски, членове на техния екип, както и д-р Кети Ценова изпълнителен директор на болницата.

    В рамките на разговора беше потвърдена ангажираността на Министерството на здравеопазването за справяне със ситуацията, с оглед сложните предизвикателства, свързани с оперативната дейност на споменатото здравно заведение. Дейността на медицинските институции изисква прецизен мениджмънт и административна координация, особено в случаи, когато се налага набиране на висококвалифициран медицински персонал.

    От страна на екипа на  Областна администрация – Враца  от началото на месец август до сега са предприети всички действия в рамките на функционалната компетентност на институцията, необходими за намиране на оптимално устойчиво решение, което да осигури непрекъсната грижа за пациентите и безпроблемно функциониране на здравното заведение. Проведени са поредица от срещи на всички нива с държавни структури, с медицински кадри, борд , акционери, народни представители и  съдействието на всички включили се в процеса е изключително важно. Поддържа се постоянна комуникация с Министерството на здравеопазването и с държавните структури до окончателно разрешаване на казуса, въпреки че приоритет за намиране на решение е на мениджърския екип на лечебното заведение.

     В тази връзка от проведения телефонен разговор през днешния ден с д-р Кети Ценова изпълнителен директор на здравното заведение стана ясно, че е необходимо технологично време за оформяне на документите на лекарския екип и сключване на Анекс с РЗОК, след което очаква отделението по педиатрия да започне работа.

    Поради чувствителността на темата и във връзка с публикациите в медийното пространство, Областният управител апелира към сдържаност и избягване  използването на ситуацията за предизборни цели, с цел да се даде възможност да се комплектова  необходимия медицински екип за отделението по педиатрия в спокойна обстановка.