СИТУАЦИЯТА В ОБЛАСТ ВРАЦА Е НОРМАЛНА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

СИТУАЦИЯТА В ОБЛАСТ ВРАЦА Е НОРМАЛНА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

    Съгласно информация постъпила при оперативните дежурни при ОСС всички пътища са проходими при зимни условия.

    Призоваваме участниците в движението да проявят внимание и да се съобразяват с инструкциите на пътната обстановка тъй като има пътни участъци, които са мокри и частично заледени.

    По информация на ЕРМ Запад и дежурните по общини  всички подадени сигнали за проблеми в електрозахранването са отстранени.

    Във всички населени места има водоподаване.

    Не се наблюдава повишаване на нивата на реките и  язовирите на територията на област Враца вследствие снеготопенето.

    На дежурните по ОСС се подава актуална информация за обстановката в областта, която своевременно се публикува на сайта на институцията.