РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ВРАЦА БЯХА ОБСЪДЕНИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА


  Областният управител Надя Донкинска проведе работна среща за обсъждане на социалните услуги за област Враца, заложени в предложението за Национална карта на социалните услуги, изготвено от Агенцията за социално подпомагане.

  Участници във форума бяха Мария Търнавска, директор на регионалната дирекция за социално подпомагане, експерти от дирекцията, представители на общините и дирекциите за социално подпомагане в областта.

  По време на срещата бяха дискутирани какви социални услуги са необходими за нуждаещите се на територията на областта. Обсъдени бяха становищата на всички общини, като директорът на РДСП – Враца Мария Търнавска обясни, че Картата е за период от 10 години и разкрива възможности за удовлетворяване на нуждите на потребителите на социални услуги, затова е важно постигане на споразумение между общините относно услугите, които да се предоставят на областно ниво.

  След проведената среща, предстои до 13 ноември 2023 г. общините да допълнят своите писмени становища, като стремежът е равномерно разпределение на социалните услуги на територията на областта.