РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


    Областният управител Надя Донкинска проведе днес заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, на което беше представен Анализ на пътнотранспортната обстановка на територията на област Враца за периода 01.01.2023 г. до 27.09.2023 г.

    Представител на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР- Враца  инспектор Венцислав Александров  запозна с пътнотранспортната обстановка в област Враца представителите на общинските администрации, на териториалните звена на изпълнителната власт и експерти от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

    На територията на ОД на МВР-Враца през първите осем месеца на 2023 г. са регистрирани общо 494 ПТП, от които:

-          382 ПТП с материални щети;

-          112 тежки ПТП , с 14 бр. убити и 165 бр. леко и тежко ранени граждани

   По дни от седмицата, най- авариен е бил вторник, когато са настъпили общо 81 бр., с 4 бр. убити и 26 бр. ранени граждани.

   Най много ПТП са настъпили след движение с несъобразена скорост 153 бр. , като тежките ПТП са 39 бр. , с 10 убити и 53 леко и тежко ранени граждани.

   За степента на изпълнение на заложените в Плана за действие мерки за намаляване на пътния травматизъм за третото тримесечие, които включват периодични проверки за състоянието на пътната маркировка и знаци, реализиране на различни инфраструктурни проекти, осъществяване на постоянен контрол за спазване правилата за движение по пътищата, докладваха представителите на общините.