РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.


     Ръководството на Областна администрация Враца проведе  работна среща  за организационно-техническата подготовка на местни избори 2023 с председателите и секретарите на ОИК, всички ръководители на териториалните звена, ангажирани в изборния процес - ОД на МВР, РДПБЗН- Враца, районен прокурор, директора на ТД „НС“ ДАНС-Враца,  „ГРАО“  и „Информационно обслужване АД“, клон Враца.

     Областният управител Надя Донкинска откри срещата, като приветства всички участници и заяви, че са поканени представителите на всички институции, отговорни за подготовката и провеждане на изборите, както и председателите на Общинските избирателни комисии, с оглед заедно да се работи и да се решават организационните и технически въпроси свързани с местния вот.

     Заместник областният управител Николай Николов допълни, че Областна администрация – Враца и екипа, който отговаря за изборите полага всички усилия  и ще изпълни ангажиментите си по обезпечаването с книжа и материали за общините и работата на общинските избирателни комисии.

     Изказвания направиха представителите на общините и председателите на ОИК, като навсякъде беше констатирано много добро взаимодействие между местната администрация и изборните комисии.

     От страна на ОД на МВР-Враца и РД ПБЗН-Враца, акцентираха върху ангажиментите, които имат по закон, както и работата по сигнали. Създадени са екипи по места, които вече работят на терен.

    Камен Каменов, районен  прокурор подчерта, че и за тези избори има както на национално, така и на областно ниво, създаден щаб за координиране на действията между  РП- Враца, ОД на МВР-Враца и ТД „НС“ – ДАНС-Враца.

     След проведената ползотворна дискусия от участниците в работната среща, Областният управител, Надя Донкинска  обобщи, че към настоящия момент подготовката за изборния процес в Област Враца върви регулярно по утвърдената от ЦИК Хронограма на местния вот. Предстоят последващи работни срещи в различен формат, но най-важното е заедно всички да работим и да се поздравим с добре организирани и проведени честни, безпроблемни и прозрачни местни избори 2023 година.