РАБОТНА СРЕЩА В МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ПРОВЕДЕ ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА

РАБОТНА СРЕЩА В МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ПРОВЕДЕ ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА

    Среща с Министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков проведе на 31.08.2023 г. областният управител Надя Донкинска. На срещата присъства и народния представител Деница Симеонова. В рамките на разговора бяха обсъдени одобрените задания и стартиралите ремонтни дейности на пътните участъци в област Враца, както и планираните инвестиционни намерения за есенния период.

    По информация от Агенция пътна инфраструктура, на територията на областта са в изпълнение два обекта, финансирани със средства от републиканския бюджет. Това са:

– Допълнително проектиране и строителство над 13 км от път І-1 (Е-79) Мездра – Ботевград Лот 2, от км 161+367 до км 174 +800. Проектът предвижда модернизация на съществуващия път I-1 Мездра – Ботевград и разширяването му до четирилентов път, с две обособени самостоятелни платна за движение, с по две ленти в посока и разделителна ивица между тях;

– Основен ремонт на над 33 км от път III-161 Ребърково – Люти дол – Ботевград. Участъкът преминава на територията на областите София и Враца. В област Враца са 8,7 км. Строежът е съществено завършен. Очаква се до края на годината да се издаде Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Образец 16) за третокласния път.

    През 2023 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ е обявила обществени поръчки за избор на изпълнители на проектирането и строителството (инженеринг) и строителен надзор за изграждането на ново мостово съоръжение на мястото на съществуващия зидан каменен мост на път III-103 при км 7+361 в с. Горна Кремена. Проектантските работи е предвидено да се изпълнят за 60 дни, в 3 междинни етапа, като срокът спира да тече в края на всеки междинен етап. Прогнозният срок за реализиране на строителството е 60 дни. Обектът ще се изпълни със средства от републиканския бюджет.

    Предстои подписване на договорите с избраните изпълнители по двете поръчки.

    На 31 октомври 2022 г. Областно пътно управление Враца е обявило обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнители за изработване на технически проекти за основен ремонт на над 176 км републиканска пътна мрежа в областта. Обектите са в 4 обособени позиции и са  изработването на проекти за следните участъци:

– Близо 15 км от път I-1 (Обход Враца), от км 0+000 до км 14+996. Комисията разглежда техническите предложения на участниците в процедурата. Предстои публикуване на протокол от работата на комисията и отваряне на ценовите предложения;

– Над 76 км от път II-11 Лом – о.п. Kозлодуй – Оряхово – Гиген - Брест, от км 78+820 до км 154+100. Комисия разглежда техническите предложения; 

– Близо 78 км от път II-15 Враца – Борован – Мизия – п.к. Сараево – Оряхово, от км 0+000 до км 77+872. Комисията разглежда техническите предложения на участниците в процедурата. Предстои публикуване на протокол от работата на комисията и отваряне на ценовите предложения;

– Над 6,5 км от път III-1602 ((Ребърково – Зверино) Люти брод – Челопек – Враца), от км 0+000 до км 6+615. Комисия разглежда техническите предложения.

До края на 2023 г. Агенцията ще обяви три обществени поръчки по Закона за обществените. Те са за:

-  Изработване на разширен идеен проект с ПУП-ПП по две обособени позиции:

✓ Модернизация на път I-1 в участъка Монтана – Враца с реализация на габарит Г20;

✓ удвояване на обходния път на град Враца и привеждането му към габарит Г20.

– Изработване на технически проект за основен ремонт и строителство (инженеринг) на близо 9 км от републикански път I-1 Враца – Монтана, от км 152+497 до км 161+367;

– Изработване на Комплексен доклад и осъществяване на строителен надзор при основен ремонт на същия участък и път I-1 Враца – Монтана, от км 152+497 до км 161+367.

    Тема на разговора бяха отворените схеми за кандидатстване и възможностите на министерството за провеждане на допълнителни разяснителни кампании по предстоящи процедури. По покана на областния управител министър Цеков ще гостува в гр. Враца, той е поел ангажимента  и да се увеличи контрола върху фирмата изпълнител на път I-1.