ПРОЕКТ „СТИМУЛИРАНЕ ПРЕХОДА НА ММСП В ТУРИЗМА КЪМ ЗЕЛЕНА И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ – TOURBO


Днес 21.02.2024 г. екип от Областна администрация Враца по покана на Мая Милова изпълнителен директор на ТПП – Враца взеха участие в конференцията по изпълнения на проект „Стимулиране прехода на ММСП в туризма към зелена и дигитална трансформация“ – TOURBO, финансиран по програма „Interreg Europe“ 2021- 2027 г.

Светлана Борисова, експерт комуникационен проект „TOURBO“, откри втората среща на заинтересованите страни и представи информация и добри практики в проекта. Той включва 8 партньора от Испания, Финландия, България, Италия, Гърция, Германия, Хърватия и Ирландия, като водещ партньор е Испания. Продължителността е 51 месеца от 01.03.2023 г. до 31.05.2027 г., като стратегическата цел е по-интелигентна Европа.

Полина Георгиева главен експерт в Община Враца, представи добрите практики в „Организиране на събития с обществено и туристическо значение в област Враца“. Представиха се и 5 стъпки за планиране на събитие – Идентифициране на нуждите, Планиране на ресурсите, Идентифициране на заинтересованите страни, Изпълнение и Отчитане.

Христо Христов управител във Фондация „Отвори Враца“, която платформата Open Vratsa е инициатива за създаване на нов бранд и рекламна кампания за Враца, които да разкрият и популяризират възможностите за природен и културен туризъм в града и региона. Той акцентира върху устойчивостта на туризма, както и върху това, да сме полезни на малкия и среден бизнес които са без дигитализация, чрез обобщена и лесно достъпна информация.