ПРОДЪЛЖАВАТ СРЕЩИТЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ НА МЯСТО


    На 05.09.2023 г. Областният управител Надя Донкинска  проведе работни срещи по места с кметове на общините Мизия, Хайредин и Борован.

    Дискутирани бяха основните приоритети, които си поставя местната влас, като сред основните теми на разговор беше и подготовката  на предстоящите местни избори.

    В рамките на проведения разговор с Валя Берчева, кмет на община Мизия беше акцентирано върху възможностите за съдействие от страна на държавата относно почистването на поречието на р. Скът в урегулираната територия на общината, която създава наводнения.

    Бяха обсъдени също с Тодор Алексиев, кмет на община Хайредин подготовката за местните избори, че нямат проблем с организацията. Актуален проблем, който стана обект на разговор е спешен ремонт на язовирната стена на  язовир „Бързина“ между селата Ботево и Бързина,  община Хайредин. Обсъдени бяха изпълнените проекти в т. ч. ремонта на училището, както и предстоящите.

    Основните теми на дискусията с Десислава Тодорова, кмет на община Борован бяха относно за подготовката за предстоящите местни избори. Г-жа Тодорова изрази своята благодарност, относно бързата реакция за почистването на села в община Борован. Обсъдени бяха компрометирани участъци от пътната инфраструктура, както и      натовареният трафик, който създават затруднения на жителите и преминаващите през населените места.

   Областният управител увери кметовете на общини, че могат да разчитат на пълна съдействие и партньорство от страна на Областна администрация Враца.