ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗАМ.-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

Заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и съветникът в кабинета на Лиляна Павлова - Десислава Йорданова проведоха във Враца Информационна среща по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради с кметовете на общини, представителите на общинските администрации, гражданите и представителите на бизнеса от областта.

Инициативата  на Министерството на регионалното развитие и благоустройството цели серия от срещи в цялата страна за подпомагане на общините и собствениците при реализацията на програмата.

Народните представители Петя Аврамова и Красен Кръстев взеха участие в срещата, която домакинства областният управител Малина Николова.

 „Лесно се спекулира с Националната програма за енергийна ефективност в публичното и медийно пространство и затова днес сме тук да разясним, че програмата е 100 % финансова безвъзмездна помощ и за първи път през последните 25 години, публичен ресурс ще се използва за рехабилитиране на частна собственост.“  - заяви Николай Нанков. Относно спекулациите, че гражданите могат да загубят собствеността си, той опроверга тази информация и заяви, че собствениците няма да встъпват във вещно-правни отношения нито с държавата, нито с представители на общината.

„За да не бъдем обвинявани в политизиране на процеса въведохме и правилото – първи по време, първи по право. Така даваме шанс не на определени общини или кметове, а на тези, които са по-активни. В потвърждение на тези думи, бих отбелязал, че именно в Община Враца е сградата, за която се сключва договор за безвъзмездно финансиране по програмата“.

Заместник-министърът изясни и въпроса, свързан с установяване на необходимостта от конструктивно укрепване на сградата, което се реализира след обследване, като технологията е изключително приемвлива и се осъществява външно чрез скенери и термо камери. Задължително условие по програмата е всяка сграда да достигне до енергиен клас С.

„Българинът трябва да осъзнае, че държавата или общината не са негов враг. Една от основните парадигми на съвременното общество е постигането на устойчиво развитие, което е балансирано - екологично, социално и икономическо.“ – добави още заместник – министър Нанков. Този широкоспектърен проект реализира икономия на природни ресурси и намаляване на вредните емисии и най-вече, редуцира разходите на домакинствата за топлоенергия и насърчава развитието на българския бизнес.

Заместник – министър Нанков даде насоки на представителите на общинските администрации по регистрацията на сдруженията и акцентира върху най-важните компоненти при съставянето на административните актове, както и допустимите разходи по програмата. 

Десислава Йорданова разясни детайлно методическите насоки, целите, обхвата на програмата, както и основни стъпки за кандидатстване. На срещата гражданите получиха отговори на всички въпроси, свързани с кандидатстването и изпълнението по програмата.

Инж. Петя Аврамова изрази задоволство от проявения интерес от страна на домоуправителите и на строителни фирми и изрази надежда, област Враца да има най-много санирани жилищни сгради, реализирани в тази програма. Инж. Аврамова добави, че по този начин ще се намалят сметките на гражданите за електро и топло енергия и те ще живеят в едни много по-хубави жилищни квартали.

В заключение, областният управител Малина Николова благодари на организаторите и участниците в срещата.

По време на посещението си в Областна администрация - Враца, заместник – министърът направи оглед на реновираните кабинети, в които ще заседава и функционира Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК – Враца и  изказа своята удовлетвореност от добре създадената работна среда.