ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА УЧАСТВАХА ВЪВ ФОРУМ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА“ ПРОВЕДЕН В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ


На 5 април, г-жа Върбинка Борисова директор на дирекция АКРРДС и г-жа Евгения Илиева главен експерт в дирекция АКРРДС на Областна администрация Враца, взеха участие във форум, организиран от Министерството на труда и социалната политика, посветен на проекта "Развитие на социалната икономика" по Националния план за възстановяване и устойчивост. Събитието се проведе в Регионалния център – Ловеч и имаше за цел да популяризира проекта, дейността на центъра и да насърчи изграждането на партньорства и мрежи, подкрепящи развитието на социалната и солидарната икономика в региона.

В проекта се прилага регионален подход към политиката за социална и солидарна икономика чрез създаване на фокус точки за модернизиране на предприятията на социалната и солидарна икономика. Създадени са шест регионални центъра, включително един в Ловеч, като регион Враца също попада в обхвата на неговата дейност.

По време на форума бяха обсъдени целите и значението на проекта, както и стъпките за създаване и регистрация на социално предприятие. Представени бяха и конкретни дейности на вече съществуващи социални предприятия, демонстриращи положителното въздействие върху хората с увреждания и предизвикателствата, пред които са изправени, особено по отношение на продажбата на техните продукти на общия пазар.

В област Враца е регистрирано едно социално предприятие от Фондация "Проект северозапад". Изградена е патронажна кухня в с. Лютиброд, която доставя приготвена храна на възрастни хора и хора с увреждания в повече от 6 села от Община Мездра и Община Враца, необслужвани от общински патронаж.

Събитието включваше и среща между социалните предприятия и представителите на традиционния бизнес, насърчавайки сътрудничеството и партньорствата в подкрепа на социалното предприемачество.

В срещата участваха областните управители на областите Ловеч и Плевен, представители на общините и бюрата по труда в Ловеч и Троян, експерти от Областен информационен център – Ловеч  и от Регионална дирекция за социално подпомагане – Ловеч, представители на образователни институции, Стопанска камара – Ловеч и на социални предприятия от Плевен, Ловеч и Луковит. Всички участници, сериозно  ангажирани със социалната икономика,  проявяват голям интерес към проекта, а някои от тях вече са участници в него.