ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ПРИЕ ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ПРОФИЛИРАНИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ВРАЦА


1443 ученици от област Враца ще  влязат в 61 паралелки след седми клас. Това стана ясно от провелото се днес заседание на постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, председателствано от областния управител Надя Донкинска.

При откриване на заседанието областният управител напомни, че постигнатото до момента развитие в областта на образованието трябва да продължи и да се надгражда, като осигурява дълготрайна устойчивост на системата и отговор на предизвикателствата в бъдеще. Донкинска подчерта, че за поредна година организирането и реализирането на държавния план-прием трябва да бъде съобразено с балансираното съотношение между профилираните и професионалните паралелки, както и с ориентиране и насочване на учениците към специалности и професии, които ще им позволят ефективно реализиране на пазара на труда.

Началникът на Регионално управление на образованието – Враца Лорета Колева представи предложението за държавния план-прием, който през учебната 2024/2025 година ще се осъществява традиционно в общо 33 училища на територията на област Враца.

Общият брой на паралелките за следващата година е 61. Близо 75,41% от тях, или 46 ще бъдат с професионална насоченост, като 3 от тях са защитени, а с очакван недостиг – 21,5, останалите 15 ще бъдат профилирани.

С общо 37 STEM профилирани и професионални паралелки се цели и осигуряване на достатъчно места за ученици, които да се обучават.

Пет са новите специалности за гимназистите: половин паралелка в ПГО „Е. Багряна“ – Бяла Слатина - Хлебар-сладкар, Производство на хляб и хлебни изделия; в ПГ „Васил Левски“ – Мездра – по половин паралелка: Системен програмист, Системно програмиране; Строителен техник, Транспортно строителство и Техник по железопътна техника, Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна жп техника. В СУ „Христо Ботев“ – Оряхово нова специалност е Сътрудник социални дейности, Социална работа с деца и семейства в риск.

Предстои държавният план-прием за учебната 2024/2025 г. за област Враца да бъде утвърден от Министерството на образованието и науката до края на месец март 2024 г.