ПО ИНИЦИАТИВА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ, НАДЯ ДОНКИНСКА СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ VI-ТИ МИР


    Днес, областният управител Надя Донкинска и заместник областният управител Николай Николов  проведоха работна среща с народните представители от VI-ти МИР. Обсъдени бяха част от проблемите, които засягат жителите на областта, както и приоритетите и предизвикателствата, които стоят пред ръководството на администрацията.

    В началото на срещата областният управител благодари на депутатите за проявената ангажираност и присъствие.

    „Считам, че е от съществено значение да обединим усилията си и да намерим съвместни решения относно въпроси по проблеми свързани с текущото състояние на републиканска и общинска пътната мрежа и обсъдим предложения за подобрения на инфраструктурата и начините за финансирането, с цел увеличаване на безопасността и удобството на гражданите.“,  заяви г-жа Донкинска.

    В рамките на разговора бяха обсъдени въпроси свързани с  текущото състоянието на МБАЛ „Христо Ботев“ АД  Враца, както и модернизацията на път Е-79, която създава проблеми на жителите на областта.

    Тя представи приоритетните направления, в които усилено ще се работи, а именно: инфраструктура и привличане на инвестиции, здравеопазване и образование, както и туризъм, екология и култура.

   От своя страна народните представители изразиха готовност тези срещи да станат регулярни и се обединиха около мнението, че независимо дали са в управление или в опозиция само чрез доброто взаимодействие и конструктивния  диалог ще се допринесе за подобряване на условията на живот и развитието на региона, осигурявайки по-добро здравеопазване и подобрена инфраструктура.