ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАТ ПОДГОТОВКА НА 76-ТИЯ НТП БЕШЕ ОБСЪДЕН ДНЕС В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ


Днес, 8 април, областният управител Надя Донкинска и зам.областният управител Николай Николов  проведоха работна среща с участието на представители на различни институции, ангажирани с организацията и провеждането на 76-ти Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“, 2024 г. Срещата имаше за цел да гарантира, че ангажираните страни са добре подготвени и запознати със своите отговорности в процеса.

Областният управител запозна участниците с предприетите до момента от страна на Областна администрация Враца дейности по организацията на туристическата проява.

След направения предварителен оглед на трасето е констатирано наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци –  смесени битови и едрогабаритни отпадъци, излезли от употреба гуми, пластмасови компоненти и са изпратени писма до кметовете на общини за почистване на установените нерегламентирани сметища край населените места, през чиито територии минава походната колона, както и за осигуряване на  местата за бивакуване на допълнителни контейнери за отпадъци със съответно сметоизвозване по време на провеждането на туристическата проява – 27 май – 2 юни 2024 г.

Ръководителят на похода Евгени Филипов постави отново на вниманието ежегодни проблеми с които се сблъскват участниците и ръководството на похода в хода на туристическата проява.

Бяха обсъдени различни ключови въпроси, свързани с обезпечаването на дейностите и поемането на съответните ангажименти, необходими за осигуряване на гладкото протичане на похода. Разгледани бяха въпроси, свързани с логистиката, безопасността, медицинското обслужване, осигуряване на водоснабдяване и електрическо захранване и други аспекти, от които зависи  успешното протичане на похода.

Областният управител  Надя Донкинска подчерта важността на координацията и комуникацията между различните заинтересовани страни и призова всички участници да продължат да работят съвместно, за да осигурят успешното провеждане на Националния туристически поход „По стъпките на Ботевата чета“ Козлодуй-Околчица“.