ОБЯВЕНО Е БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА МЕЗДРА

ОБЯВЕНО Е БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА МЕЗДРА

По нареждане на Областния управител на Област Враца – Малина Николова и Кмета на Община Мездра – Николинка Кътовска в 20.30 ч. на 24.05.2015 г. е свикан Общински щаб за въвеждане в действие на Общинския План за защита при бедствия, поради разразилата се гръмотевична буря и силен пороен дъжд, предизвикали риск за населението.

Незабавно са уведомени органите на Пожарна безопасност и защита на населението, Областно управление на МВР и Областно пътно управление, благодарение на чиито действия са предприети мерки за справяне с критичната ситуация на територията на Община Мездра.

Временно е затворен първокласен път Е 79 в участъка Мездра – Враца, поради заливането му от придошли силни повърхностни води.  Движението е преустановено за времето от 21,00 до 23,00 часа.

В участъка на Е 79 временно е преустановено движението за разчистване  на земни, дървесни маси и камъни от образувало се свлачище.

В 21.30 проблемът е отстранен от Областно пътно управление – Враца.

В село Боденец от придошлите води е паднала подпорна стена на жилищна сграда, частна собственост. Живеещите в сградата са изведени в техни роднини. Четвъртокласният път в селото е обезопасен от Кмета на община Мездра и предстои отстраняване на земните маси.

На второкласен път II-16 между селата Ребърково и Люти брод се е образувало свлачище от огромни камъни и паднали дървета. В 01.00 ч. е освободено едното платно и пътят е проходим. Останалата част е обезопасена и предстои нейното разчистване.

В ниската част на град Мездра, в района на ул. „Ал. Стамболийски” и „Сънитекс” са наводнени приземните етажи на жилищни и обществени сгради.

Най-големият проблем, който ще се отстранява в рамките на 2-3 дни е възстановяването на баластровата призма на ж.п. линията Мездра – Руска Бяла. Преустановено е движението на влаковете в този участък. Използва се обходен маршрут през гара Мездра юг.

Ж.п. линията към страна Роман е наводнена, не е възможно по електрически начин да се подготвят маршрути за влаковете. Работи се само ръчно.

В 24,00 часа е обявено бедствено положение на територията на Община Мездра в сила от 24 май 2015 година до отпадане  необходимостта от действието на заповедта.

Областният управител изказва благодарност на Кмета на Община Мездра – Николинка Кътовска, Директора на Областно пътно управление – Враца – Ирена Димитрова, Директора на Пожарна безопасност и защита на населението – Комисар Николай Димитров и Директора на Областна дирекция на МВР – Иво Манчев за своевременните и адекватни действия при овладяване на кризисната ситуация.