ОБЩИНА ОРЯХОВО БЕШЕ ДОМАКИН НА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ, ПОСВЕТЕНО НА ДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРЕДСТОЯЩОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ НА СЪВЕТА НА ЕС

Община Оряхово беше домакин на информационно събитие, посветено на десетата годишнина от членството на България в Европейския съюз и предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС. Събитието е по инициатива на Министерски съвет и Министерство на Българското председателство на Европейския съюз в партньорство с Областна администрация – Враца и със съдействието на кмета на Община Оряхово Росен Добрев и председателя на Общински съвет – Оряхово Румяна Декова.

„Изборът информационното събитие да бъде проведено в град Оряхово не е случаен, отчитайки отличния опит на общината в сферата на ефективното партньорство в предприемачеството, бизнеса, образованието и управлението на европейски проекти“, заяви при откриването на срещата заместник областният управител Мирослав Комитски. Официални гости бяха евродепутатът Владимир Уручев и народният представител Красен Кръстев, представители на бизнеса, образованието, социалните дейности, неправителствените организации, културата, местната и държавна администрация.

По време на форума, Мирослав Комитски запозна с основните предизвикателства по време на ротационното ни председателство, подчерта основните функции и набелязаните приоритети. „2017-та година е юбилейна, бележеща две важни събития - 10 години от присъединяването на България към ЕС и 60 години от подписването на Римските договори и създаването на Европейската икономическа общност. Днес, като част от Европейския съюз, ние живеем в мир, пътуваме свободно и имаме избора да работим и живеем в друга страна-членка на Европейския съюз, получаваме медицинска помощ в чужбина с Европейската здравноосигурителна карта“, обобщи заместник областният управител. Той очерта основните икономически и социални ефекти за региона от 10–годишното членство на България в Европейския съюз.

„През първия програмен период в община Оряхово са привлечени инвестиции от ЕСФ и други донорски мерки и инструменти, като са изпълнени 25 проекта в размер на повече от 15 млн. лева. През втория програмен период до момента, в община Оряхово са сключени договори за изпълнението на 6 проекта на стойност 2 млн лева“, подчерта Мирослав Комитски.

Евродепутатът Владимир Уручев откри форум на тема „Развитието на регионите - насърчаване на ефективното партньорство в предприемачеството, бизнеса и образованието“ и представи визията на Европейския съюз за развитието на индустрията. „България, която стои на границата на Европейския съюз към най-невралгичния район - Близкия изток, трябва да влезе в Шенген. Това не е просто политическо понятие. Това е възможност за обмен на данни и тогава, когато ние разполагаме с такава база данни ще можем да защитим себе си по-добре и съвместно с другите държави - членки ще можем да постигнем по-голяма разкриваемост.“

Предвид близостта на Оряхово до атомната столица, Владимир Уручев коментира и създаването на енергиен съюз, за което е необходимо да се работи изцяло на законодателно ниво.

„Най-голямото предизвикателство, което стои пред страната ни е свързано с кохезионите фондове, чиито програмен период приключва през 2020 година. Европейската солидарност за нас означава много. Не можем да си представим в България щяха ли да бъдат изградени толкова пречиствателни станции, толкова водни цикли и друга инфраструктура без кохезионните фондове от Европейския съюз. За нас е важно тази политика на кохезия да се запази“, заяви евродепутатът Владимир Уручев и допълни, че българската страна ще проведе успешно и запомнящо се председателство на Съвета на ЕС.

Народният представител Красен Кръстев добави от своя страна, че България ще проведе преговори относно сигурността и миграцията, бъдещето на Западните балкани в ЕС, дунавския и черноморски регион и ефективното, справедливо и бързо правосъдие. „Нашата държава ще бъде балансьор и ще насърчава среда за конкурентоспособност, която е важна за икономическия просперитет на гражданите на ЕС“. Той подчерта необходимостта от насърчаване на предприемачеството и социалните иновации, икономическия и паричен съюз, устойчивата и ориентираната към бъдещето околна среда, стабилен европейски енергиен съюз. „Относно кохезията, която създава условия за единство и солидарност, ще работим за увеличаване на благосъстоянието на всички граждани. Няма да се пропусне и бъдещето на обща селскостопанска политика и културата, като стратегически ресурс за по-добро бъдеще в ЕС и не само в ЕС, а и като културна дипломация спрямо външната политика и други държави, извън съюза“, заяви Красен Кръстев.

Кметът на Община Оряхово Росен Добрев увери, че възможностите, които ни предоставя членството ни в Европейския съюз променя нагласата на всички граждани „Правилата задължително трябва да се спазват. Посредством европейските фондове, ние имаме възможност да обновяваме градовете си, да строим и да извършваме много по-добра социална политика. В рамките на няколко години изградихме екип и реализирахме доста добри проекти. Един от тях е залата, в която се намираме в момента. Убеден съм, че социалната политика на ЕС и социалните програми, които ние изпълняваме са изключително ценни за да можем да бъдем солидарни с възрастното население“.

Събитието, посветено на 10 –та годишнина от членството на България в Европейския съюз и бъдещето българско Европредседателство приключи с фолклорен спектакъл „Шепота на старата лоза“ по сценарий на Христина Цонева.