ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ОТНОСНО РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТА ЗА НОВИ ЯДРЕНИ МОЩНОСТИ НА ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ОТНОСНО РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТА ЗА НОВИ ЯДРЕНИ МОЩНОСТИ НА ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“

На 15.05.2024г. Областният управител на Враца Надя Донкинска взе участие в първото заседание на междуведомствена работна група в Министерски съвет, относно развитието на проекта за нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и Вертикалния газов коридор, която беше създадена със заповед на министър-председателя Димитър Главчев.

 „Проектите са от стратегическо значение за гарантиране на енергийната сигурност на страната и региона в дългосрочен план“, подчерта енергийният министър Владимир Малинов, който е определен със заповед на министър-председателя за ръководител на работните групи.

Проектите, част от инициативата за Вертикален газов коридор между България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, осигуряват възможност за пренос на допълнителни обеми природен газ от разнообразни и надеждни източници в посока от юг на север. Повишаването на капацитетите за пренос на природен газ в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България и Негру вода/Кардам в посока от България към Румъния имат ключово значение за изпълнение на един от основните приоритети на правителството в енергийната сфера – диверсификация на енергийните източници.

Приоритетната реализация на тези проекти ще съдейства за повишаване на конкуренцията в сектора и постигане на по-добри условия за всички потребители не само в нашата страна, а и в целия регион.

На работната среща участие взеха и заместник министър- председател и министър на финансите Людмила Петкова, министър на околната среда и водите Петър Димитров, министър на земеделието и храните Георги Тахов, зам.министъра на МРРБ Веселина Терзийска, зам.министър на културата Виктор Стоянов,  изп. Директор на „АЕЦ Козлодуй- нови мощности“ ЕАД  Петьо Иванов и други представители на министерствата.