ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРИСЪСТВА НА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


 

     На 28 и 29-ти септември 2023г., Областният управител на област Враца  Надя Донкинска, присъства на национална среща на областните управители по покана на Областния управител на Велико Търново.

    На срещата бяха обсъдени теми относно стопанисване и управление на държавни имоти, с акцент върху сградната собственост, почистването на речните корита и поддръжка на язовири - проблеми, евентуални решения и предложения за промяна, централизация на счетоводната система - добри практики, затруднения и предложения, добри практики  в работата на областните администрации, както и актуални теми, свързани с дейността на Асоциациите по ВиК.

    Всички присъстващи областни управители и експерти поставиха на дневен ред проблеми, свързани с действащата нормативна уредба. 

    На срещата, също така бяха обсъдени и теми, свързани с административното обслужване, последните изменения в нормативни актове, както и въпроси свързани с организацията относно предстоящите местни избори.

    Като финал на срещата, всички се обединиха около идеята да се изготвят конкретни предложения за изменения на нормативната уредба, които биха допринесли за по – доброто функциониране на областните администрации. 

    От името на Областна администрация Враца, специални благодарности за добрата организация и ползотворна среща  на Областна администрация Велико Търново!