ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ФРЕНСКАТА ГРУПА STURNO


Днес в Областна администрация Враца се състоя работна среща между г-жа Надя Донкинска, областен управител на област Враца, и висши ръководители на френската група Sturno. Делегацията на френската компания STURNO бе представлявана от Мишел Гадбоа - президент, Жан-Франсоа Гадбоа - генерален директор, Франк Шенел - финансов директор, както и техни представители за България, Димитър Атанасов и Асен Иваницов. От страна на Областна администрация – Враца в разговорите се включи г-жа Малина Иванова – главен експерт в Дирекция АКРРДС.

Групата Sturno е водеща в строителството на сгради, управлението на водоснабдителни и канализационни мрежи, управлението на отпадъци и околната среда, специфичните дейности в газовите, електрическите и обществените осветителни мрежи, отоплението със зелена енергия и управлението на отпадъците и околната среда.

Областният управител приветства присъстващите и подчерта важността на привличането на чуждестранни инвестиции в област Враца и положителното въздействие, което те биха имали върху местната икономика, създаването на нови работни места и цялостното развитие на региона.

В рамките на срещата г-жа Донкинска представи  някои ключови предимства на общините в областта, които ги правят привлекателна дестинация за бизнес, включително стратегическото им местоположение, висококвалифицирана работна сила, достъп до различни видове транспорт.

По време на срещата бяха обсъдени текущият проек на групата, свързан с производството и преноса на електрическа енергия на териториите на общините Хайредин и Бяла Слатина, както и бъдещите инвестиционни намерения на френската компания в област Враца.

Представителите на Sturno изразиха своя интерес към разширяване на дейността си в България и оценката си за потенциала на област Враца като благоприятна бизнес среда. Те заявиха желанието си да работят в тясно сътрудничество с Областната администрация Враца и местните власти за идентифициране на възможности за партньорство и съвместни инициативи, насочени към насърчаване на икономическия растеж и устойчивото развитие на региона.

 Областната администрация изрази своята готовност да подкрепи и съдейства на Sturno при реализирането на техните проекти в региона.

Заедно двете страни се споразумяха да продължат диалога и да проучат потенциални области на сътрудничество, които могат да доведат до взаимноизгодни проекти и ползи както за Sturno, така и за област Враца.