ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ВРАЦА НАДЯ ДОНКИНСКА УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ВРАЦА НАДЯ ДОНКИНСКА УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027

На 09.04.2024 г. се проведе информационен ден в Пресцентър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно  набиране на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА “ 2021-2027 г.

Целта на събитието е потенциалните партньори от България да бъдат информирани за възможностите за участие, процеса на кандидатстване, условията за допустимост на проектни предложения и подбора на партньори.

Областните администрации са ключови институционални бенефициенти по програма ИНТЕРРЕГ.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, като изпълняваща функции на Национален орган по програмата за България, представи практически практически указания относно участието на областните администрации в съвместни проекти по Програмата. Обсъдих се и подробно се анализираха най-честите допускани грешки при изготвяне на финансовите отчети по Проекта, както и изискванията за верифициране на разходи.

Подкрепените проекти за междурегионално сътрудничество трябва да включват организации от поне четири от петте географски зони на програмата за изпълнение на съвместни дейности от три до четири години.

Допустими за участие по програмата са организации от държавите членки на ЕС и Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Молдова, Украйна, Швейцария и Норвегия.

Бюджетът е 130 млн. евро. Подкрепата за проект е до 70% или 80% от допустимите разходи в зависимост от типа на организациите кандидати.