ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА НАДЯ ДОНКИНСКА УЧАСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ФОРУМ „СИЛЕН СТАРТ ЗА ТВОЯ УСПЕХ“


Областният управител на област Враца взе участие във форум за приобщаващото образование „Силен старт за твоя успех“,  който се проведе днес в Младежки дом – Враца.

В рамките на събитието заместник-министрите на образованието и науката Наталия Митева и Емилия Лазарова запознаха присъстващите с целите и резултатите от проектите „Силен старт“ и „Успех за теб“, както и предвидените дейности, ориентирани към личностното развитие на децата, квалификация на педагози и непедагогическите специалисти. Проектите са с европейско финансиране и са насочени към приобщаване  в образователната система на децата и учениците, които чрез допълнителни обучения и занимания по интереси да бъдат стимулирани да повишават резултатите си и да посещават детска градина и училище.

По време на форума директори, учители, родители, експерти и ученици споделиха добри практики, създадени при изпълнението на предишни проекти.

На форума присъстваха още: представители на Европейската комисия, народния представител Деница Симеонова, заместник кмета на Община Враца Петя Долапчиева,  началника на РУО Враца Лорета Колева, както и членове на Комитета по наблюдение на ОП „Образование“.

Талантливите деца на област Враца пяха, танцуваха и представиха своето творчество в арт работилници, участваха в отбори като показаха своите знания и подготовка.