ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО ОТ ПОРЕДИЦАТА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА ДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРЕДСТОЯЩОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ НА СЪВЕТА НА ЕС

Областният управител Малина Николова проведе първото от поредицата информационни събития, посветени на десетата годишнина от членството на България в Европейския съюз и предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС. Домакин на форума е община Бяла Слатина, която партнира на Областна администрация – Враца в тази инициатива. Гости на събитието са евродепутатът Владимир Уручев, заместник – министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, народният представител Красен Кръстев и Иван Тодоров, представител на Българската агенция за инвестиции.

„През 2010 г. България стана първата държава-членка на Съвета на Европа, акредитирана да присъжда Етикет на свои местни власти. Сред 17-те общини получили Етикет за иновации и добро управление на местно ниво в България тази година е Община Бяла Слатина. Имам удоволствието да честитя заслужения приз на кмета Иво Цветков и общинската администрация. Това е и една от причините Бяла Слатина да е първият домакин на поредицата от комуникационни инициативи“, заяви Малина Николова при откриването на форума.

Тя представи приветствието от името на еврокомисар Мария Габриел В него се казва: „Този форум е изключително навременен с оглед предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС. Той носи послание към всички български граждани, към институциите, организациите, предприятията, да бъдат активни участници в разработването на европейските политики, а не просто наблюдатели. Цифровите технологии днес са сърцето на напредъка на регионите и аз искрено вярвам, че институциите и гражданите на област Враца ще използват възможностите, които те предоставят. Специално искам да споделя с Вас една възможност, която е мой приоритет - инициативата WiFi4EU. Тя е шанс между 6 и 8 000 общини в Европа да осигурят на своите граждани безплатна интернет връзка в обществени пространства и така насърчат свързаността между хората. Насърчавам всички Вие да се включите в тази инициатива, защото това би било още една стъпка за развитие на региона“ се казва още в обръщението.

Областният управител Малина Николова запозна присъстващите с предизвикателствата пред страната с приемането на ротационното председателство, подчерта основните функции и набелязаните приоритети. Тя очерта основните икономически и социални ефекти за региона от 10 – годишното членство на България в Европейския съюз. “През първия програмен период (2007–2013 г.), в община Бяла Слатина са привлечени инвестиции от Европейския социален фонд и други донорски мерки и инструменти в размер на над 47 млн. лева, което нарежда общината на 2-ро мястов областта, а над 1 800 безработни лица от община Бяла Слатина са включени в обучение и заетост по реализирани схеми на ОП "Развитие на човешките ресурси" за двата програмни периода", заяви Малина Николова.

Евродепутатът Владимир Уручев откри дискусия на тема „Развитието на регионите - насърчаване на ефективното партньорство в икономиката, социалната интеграция и заетостта“ и представи визията на Европейския съюз за развитието на заетостта, конкурентоспособността и индустрията.

„По време на нашето председателство трябва да доразвием визията за Европейския съюз, да ускорим този поход, който върви в ЕС –  единият от начините е чрез развитие на индустрията в ЕС. Европа има нужда от нова съвършено друга индустрия, базирана на най-модерните технологии и водена от постоянна иновативност”, категоричен бе Уручев. Той припомни, че преди 10 г., когато ЕС приемаше стратегиите до 2020 г. за развитие на заетост и на интелигентен растеж, е имало само 10 изречения, свързани с цифровизацията. „7 години по-късно, ЕС излиза с отделна програма за цифровизация на икономиката“, отбеляза Уручев.

„В Бяла Слатина се вижда, че има постигнати добри успехи, добре управлявани проекти. За тази община е изключително важно тези политики да продължат”, поясни Уручев и сподели, че тяхната задача и на Българското председателство е да запази повече средства в кохезионната политика, да има повече средства към социалните фондове, повече средства за земеделските производители.

В дискусията взеха участие повече от 500 представители на бизнеса, неправителствени, образователни и културни организации, представители на местната власт, общественици и граждани от региона.

Директорът на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ в Бяла Слатина Лиляна Бенинска изказа задоволството си от реализиращия се проект по ОП „Региони в растеж“, свързан с обновяването и модернизирането на учебното заведение в града.

Народният представител Красен Кръстев представи информация за реда на класиране на проектите на община Бяла Слатина по Програмата за развитие на селските райони и предстоящото сключване на договори.

„Към този момент предстои да се подпишат договори по две много значими мерки по Програмата за развитие на селските райони. Първият проект по програмата касае реконструкция на градската инфраструктура. По този проект Община Бяла Слатина е оценена с максимален брой точки“, подчерта Красен Кръстев и допълни, че по същата програма престои да се реализира реконструкция на водопроводната мрежа в пет населени места от общината. Той заяви, че със средства от Европейския съюз ще бъде извършен ремонт на старата сграда на читалището в града, което ще даде отлични условия за провеждането на различни събития.

„Българското правителство е заложило няколко основни приоритети в сферата на труда и социалната политика и те са в синхрон с основните приоритети на сегашното правителство“, заяви по време на събитието заместник – министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя определи като първи приоритет бъдещето на труда. „В България има все по-големи предизвикателства в сферата на пазара на труда – има райони с висока безработица, има райони с много ниска безработица, но голямото предизвикателство са знанията и уменията на хората. Вторият приоритет е свързан със следващата седемгодишна финансова бюджетна прогноза на ЕС и България да може да се възползва от солидарността на Европа. Русинова определи като много важни инфраструктурните проекти,  защото това ще доведе след себе си инвестиции и работни места.

„Политиката за ранно детско развитие е третият приоритет – това е възможността да подкрепяме децата от най-ранна възраст, не само да подготвим децата си добре в образователния процес, но и децата, които са в риск“. Инициативите са свързани със задържане на децата в училище и всички мерки, които се предоставят от страна на образователната система, социалните работници и местните власти, чрез които от началото на учебната година около 12 000 деца са върнати в училище. Зам.- министър Русинова заяви, че във фокуса на българското председателство е и обществената значимост на хората с увреждания.

„Считаме, че тази тема, поставяйки я във фокуса на нашето председателство, ще ни даде възможност да обсъдим местната проблематика, но ще даде и възможност България да довърши няколко много важни инициативи на ЕС, като стълба за социална сигурност и акта за достъпност“, допълни Русинова. Тя разясни, че в рамките на председателството ще бъде подкрепена темата за социалната икономика и социалното предприемачество. Русинова съобщи, че от началото на месец септември на територията на 14 общини в Северозападна България се реализира Национална програма „Работа“. От началото на 2018 година, програмата ще продължи чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“, която разполага със средства от 80 млн. лева. По този начин бизнесът и общините ще могат да наемат регистрирани в бюрата по труда дългосрочно безработни лица и те да бъдат квалифицирани, като така ще се създадат предпоставки за трайна интеграция. Русинова определи като изключително активни област Враца и община Бяла Слатина в посока развитие на социалните услуги, което също води до заетост. Предстои да се реализират програми за социални услуги за възрастни хора в домашна среда, както и възможност за създаване на нови услуги за хората, които са настанени в домовете за възрастни.

Експертът на Българската агенция за инвестиции Иван Тодоров сподели пред участниците във форума, че България има място на инвестиционната карта на Европа. Основните причини за това са политическата и икономическата стабилност, защото като член на ЕС и НАТО, България има предвидимост и не се наблюдават дълги политически кризи. Обвързаността на българския лев към еврото също подпомага инвеститорите да бъдат привлечени към България. Една малка държава, като България е приютила интересни инвеститори, свързани с автомобилостроенето, услугите с висока добавена стойност, а от две години страната ни е на първо място по износ на лавандула. На въпрос има ли инвеститорски интерес към региона, Тодоров отговори, че такъв има.

„Опитваме се да подтикнем и контролиран инвеститорски интерес и когато някой ни запита къде е хубаво да се инвестира, ние даваме област Враца като добра инвестиционна възможност. Истината е, че там където има проблеми, има голям потенциал. Праговете за получаване на сертификат и помощ от страна на държавата, когато се инвестира в община с висока безработица са доста ниски, като включително има възможност само при създаване на десет работни места и без минимален праг на инвестиция, да може да се подпомогне даден инвеститор“допълни още Тодоров.

Кметът на община Бяла Слатина изказа благодарност към всички участници и заяви, че Бяла Слатина е активна община в европейските проекти.

В края на информационното събитие, в градската галерия бе открита изложба-живопис на художника Радослав Нейчев.