ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА И ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ВАСИЛ ГРУДЕВ ПРОВЕДОХА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Областният управител на област Враца Малина Николова и заместник – министърът на земеделието и храните Васил Грудев  проведоха днес информационна среща със земеделските производители от областта. Повече от 130 земеделски стопани присъстваха на разяснителната кампания „Директни плащания 2015“ и се запознаха с документацията и сроковете за подаването й.

„Информационната кампания, която днес се провежда във Враца е част от правителствената политика, целенасочена към ефективен диалог между държавата и активните земеделски стопани, които могат да получат подпомагане по линията на директните плащания“ – заяви при откриване Малина Николова и допълни, че представянето на мерките и възникналите въпроси конкретизират реда за кандидатстване, условията за спазване и  дейностите, които трябва да бъдат изпълнени. Тя благодари за предоставената възможност,  земеделските производители от област Враца да бъдат информирани по Програмата за развитие на селските райони лично от екипа на Министерство на земеделието и храните и заяви задоволството си проектите по инвестиционната програма на земеделските производители от Северозападна България да бъдат стимулирани с допълнителен брой точки.

„За всяка една частна инвестиция, която ще бъде извършена на територията на Северозападна община, кандидатът получава 8 точки, а когато тя е в списъка на общините определени като селски район, към тях ще бъдат добавени още 8 точки. Така само с изпълнението на тези две условия, един проект може да набере 16 точки, което ще е достатъчно за получаване на финансово подпомагане по Програмата – заяви заместник –министър Грудев. На срещата той прикани  земеделците да бъдат по активни и да подават своите заявления, като не чакат крайния срок, тъй като след 15 май за всеки ден просрочие ще се налага санкция в размер на 1%. Всички проекти, които бъдат допуснати и имат еднакъв брой точки ще бъдат финансирани.

В хода на информационната среща, заместник –министърът акцентира върху финансовите средства в първия прием по мярка 4.1  „Инвестиции в земеделските стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. Те са  в размер на 150 млн. евро и са предвидени за земеделска техника и физически активи. Приемът на документи започва на 8 април и ще продължи два месеца. За проектите, свързани със закупуването на земеделска техника, приемът ще бъде 5 седмици, а при наличие на съпътстващи строително – монтажни дейности,  срокът е увеличен на 8 седмици.

По отношение на директните плащания, заместник- министърът припомни, че през тази година земеделските стопани ще могат да получат финансиране, само ако имат правно основание за заявените площи и са регистрирани активни фермери. По този начин ще бъде внесен ред в земеползването.

На срещата, експертите на Министерството отговориха на множеството въпроси, свързани с начините, по които се кандидатства за подпомагане и представиха най-важни правила за директните плащания, уредени със закон и в съответствие с общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

 

Надя Гетова

Експерт „Връзки с обществеността“