ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ "ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ" ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ


Областната комисия „Военни паметници“ днес проведе първото си за годината заседание, на което набеляза конкретни действия за работата си. Заместник областният управител Ирина Иванова ръководи срещата и на нея бяха представени  основни моменти по изпълнение на изискванията на Закона за военните паметници и ангажиментът на общините по поддържането и опазването им.

На заседанието беше представен областният регистър на военните паметници на територията на областта, като беше акцентирано до средата на месец април, администрациите да оптимизират информацията за паметниците, попадащи в съответната община. Също така бе изискано да се внесат предложения за целево финансиране за ремонт и възстановяване на паметници в тежко състояние.

 

Надя Гетова

Експерт „Връзки с обществеността и протокол“