ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ПРОВЕДЕ СЪВМЕСТНО С РДПБЗН-ВРАЦА РАБОТНА СРЕЩА ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯТА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ПРОВЕДЕ СЪВМЕСТНО С РДПБЗН-ВРАЦА РАБОТНА СРЕЩА ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯТА

      Днес в Областна администрация – Враца се проведе съвместна работна среща с представители на ангажираните институции по разработването на Областния план за защита при бедствия. Срещата беше ръководена от областният управител Надя Донкинска. 

      Представител на  с РДПБЗН - Враца презентира основните направления по които документа следва да бъде разработен.

      В рамките на работната среща членовете на определената със заповед на областния управител работна група разпределиха предстоящите за изпълнение задачи в съответните направления.

      Информацията ще бъде изпратена в Областна администрация – Враца за обобщение и актуализация на документа.