ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЕЗ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЕЗ

Заместник областните управители на област Враца – Ирина Иванова и Мирослав Комитски проведоха днес работна среща с Душан Рибан – Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Стефан Апостолов, Главен оперативен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД  и представителите на общини от област Враца. От страна на електроразпределителната компания присъстваха също Петьо Петков, отговарящ за отдел „Обновяване, проучване и предоставяне на мрежи” и Михаил Радевски, заместник ръководител на отдел „Мерене и управление на ниско напрежение” в ЧЕЗ България.

По време на срещата беше обсъдена дейността на дружествата на ЧЕЗ в България и възможностите за подобряване на качеството на услугите, предоставяни от тях на територията на Област Враца.

„Вече 10 години подобряването на обслужването е наш основен приоритет, а местните власти и кметствата са ценни партньори на ЧЕЗ в България за постигането на тази цел“ – заяви в началото на работната среща Душан Рибан.

По време на дискусията бяха обсъдени и възможностите за подобряване на качеството на доставките на електроенергия и обслужването на клиентите в района. Представителите на общините от областта изложиха конкретните проблеми, касаещи дейността на разпределителното дружество и пожелаха по-бърза реакция за тяхното разрешаване.

По време на работната среща, заместник- ръководителят на отдел „Мерене и управление на ниско напрежение” в ЧЕЗ България – г-н Михаил Радевски, проведе разговор с представители на бизнеса от областта, на която беше запознат с проблемите, които срещат фирмите.

ЧЕЗ планира да инвестира през 2015 г. средства от около 1 млн. лева за повишаване на качеството и сигурността на захранването, и за подобряване на услугите за клиентите си на територията на област Враца.

Обсъдени бяха и  възможностите за сътрудничество между ЧЕЗ и местните власти по отношение сроковете за издаването на различни документи и разрешителни.

 

 

 

Надя Гетова

„Връзки с обществеността и протокол“