ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА БЕШЕ ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПРОГРАМА – ДОМИНО 2


На 01.04.2024 г. при голям интерес в Областна администрация – Враца се проведе регионална среща за подготовка на програма – ДОМИНО 2, която обхваща периода 2024 – 2028 г.

При откриване на събитието областният управител на област Враца Надя Донкинска  подчерта значимостта на дуалното обучение и сътрудничеството между бизнеса и професионалното образование, които играят важна роля за подготовката на младите хора за успешни кариери и осигуряването на стабилен и проспериращ пазар на труда. Предоставянето на практическо обучение и умения, не само помага на учениците да постигнат личните си цели, но също така допринася за икономическия растеж и развитието на региона, в които живеят и работят, каза г-жа Донкинска.

С приветствие към присъстващите се обърна и заместник – министърът на образованието Мариета Георгиева, която изрази и подкрепата на МОН и доброто сътрудничество с Българо-швейцарската търговска камара за разработване на втората част на програмата.

Консултативната среща води Васил Радойновски – ръководител на секретариата на Българо-швейцарската търговска камара, като целта бе да се представят следващите стъпки в развитието на дуалната система на обучение, които ще се подкрепят от Швейцарско-българската програма за сътрудничество (програма ДОМИНО 2), както и да се обсъдят със заинтересованите страни досегашните резултати от дуалното обучение в България и бъдещото развитие на системата.

Той представи резултатите от програма ДОМИНО 1и запозна присъстващите с приетите  нормативни промени в подкрепа на дуалното професионално образование и обучение. Най-новата промяна в подкрепа на бизнеса влизаща в сила от 01.04.2024 г. е, че държавата поема изцяло социалните и здравните осигуровки за учениците в дуално обучение.

На форума своята активна позиция изразиха и присъстващи работодатели сключили договори с ПГ за предоставяне на дуално обучение. Сред актуалните системни проблеми с които се сблъскват в процеса на работа са: недостатъчен капацитет и мотивация за участие от страна на младежите, незаинтересованост на родителите, тежка документация и бюрокрация.

В края на срещата на която присъстваха началникът на РУО Лорета Колева, директорът на ДИТ- Враца Румен Младенов, директори на училища, представители на общини, работодатели и др., всички се обединиха около мнението, че само чрез ефективното сътрудничеството между държавата, бизнеса и професионалното образование, училищата могат да осигурят на своите ученици възможности за учене в реалния свят, като им позволят да развият умения и компетенции, които са пряко приложими към работната сила.