НОВИ ПРИДОБИВКИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ В ГРАД МЕЗДРА


  Заместник областният управител на област Враца, Николай Николов, направи официално посещение в Професионална гимназия "Васил Левски" в град Мездра. Посещението беше насочено към откриването на три нови кабинета, посветени на новаторски решения в IT сферата, както и представянето на реновирания физкултурен салон на учебното заведение.

  В хода на посещението си, заместник-управителят Николай Николов изрази впечатление от напредъка и иновациите, въведени в училището под ръководството на директора Мирослав Павлов. "Дейностите в Професионална гимназия „Васил Левски“, са повече от просто думи," коментира Николов. "Впечатлен съм от ангажираността и ентусиазма на екипа на директора Павлов и от усилията, които полагат за обогатяване на образователния процес в училището."

  Кабинетите, посветени на IT иновациите, представляват важна стъпка към модернизацията на образователния процес в училището, като предоставят на учениците възможност за прилагане на актуални технологии и развитие на съответните умения. От друга страна, реновираният физкултурен салон дава на по-добри възможности за занимания по спорт и физическа активност, което е от съществено значение за тяхното здраве и благополучие.

  Професионална гимназия "Васил Левски", продължава да се утвърждава като център за качествено образование и иновации в областта на град Мездра, благодарение на активната работа на своя управленски екип и ангажираността на ученици, учители и последно, но не на последно място с помощта на община Мездра.